Algemene Voorwaarden

[ download PDF ]

3DPrinthings webshop (www.3dprinthings.be, www.3dprinthings.nl, www.3dprinthings.eu) is een onderdeel/winkel/website van MUFRAL BV.

Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

MUFRAL BV
Nieuwstraat 8
9840 De Pinte
België 

E-mailadres: contact@3dprinthings.be
Telefoonnumer: +32471830553
Ondernemingsnummer: 0763.568.261
BTW: BE0763.568.261

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1.1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, bestelling en overeenkomst met MUFRAL BV.

1.2. Het plaatsen van een bestelling op de Website (of desgevallend, op andere wijze) geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Website.

1.3. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover dit expliciet en schriftelijk met MUFRAL BV is overeengekomen.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MUFRAL BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MUFRAL BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

1.6. MUFRAL BV heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website inclusief gebruikte illustraties, te wijzigen. Aan deze illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.

1.7. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 

Artikel 2 - Ons aanbod en jouw bestelling

2.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je toe te laten een goede beoordeling te maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. 

2.3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling schriftelijk bevestigen (per mail) en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van de door jou als klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens zoals naam, factuuradres, adres waar het product naartoe gestuurd wordt en het e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de contactgegevens van MUFRAL BV (3DPrinthings webshop), waar je als klant terechtkan voor verdere informatie. 

2.4. Om een product aan te kopen via 3DPrinthings webshop, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar het door jou opgegeven adres of een afhaalpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze Algemene Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

2.5. Tenzij anders is overeengekomen, levert MUFRAL BV enkel producten na bestelling via de Website, door natuurlijke personen die zich correct identificeren. Minderjarigen en handelsonbekwamen dienen via hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger een bestelling te plaatsen, zoniet kan MUFRAL BV de bestelling weigeren.
 

Artikel 3 - Herroepingsrecht

3.1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.

3.2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

3.3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3.4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je de goederen wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. In geval van verbruiksgoederen, behouden wij het recht voor enkel producten terug te nemen waarvan de beschermende verpakking ongeopend en 100% intact is.

3.4.1. Je kan je retourpakket laten bezorgen via de post of een koerier. Hou er rekening mee dat retourzendingen gebeuren op jouw verantwoordelijkheid.
 

3.4.2. Retourzendingen dienen steeds vooraf via e-mail te worden gemeld via retour@3dprinthings.be. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. We vragen gebruik te maken van onderstaand modelformulier om je rechten snel en correct uit te oefenen. 
 
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wil herroepen)
 
Aan MUFRAL BV (3DPrinthings webshop) - retour@3dprinthings.be
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Datum
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

3.4.3. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking of via een door jou gekozen en betaalde koeriersdienst, met vermelding van jouw gegevens (minstens naam, telefoonnummer en e-mailadres) terug naar: 3DPrinthings webshop, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België. Enkel indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt MUFRAL BV (3D Printhings webshop) binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag over (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die je gemaakt hebt om het product terug te sturen).
 

Artikel 4 - Prijs

4.1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

4.2. De vermelde prijzen zijn in EURO, inclusief alle belastingen, BTW, taksen (zoals Recupel bijdrage) en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verpakkings- en verzendkosten aan te rekenen, waarbij dit bedrag afhankelijk kan zijn van het leveradres. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 

Artikel 5 - Betaling

5.1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze Website aanvaarden, tenzij we anders met jou overeengekomen zijn.

5.2. Volgende veilige betaalmethoden worden aangeboden via de Website: Bancontact/MisterCash, iDEAL, VISA (Carte Bleue)/Mastercard, Maestro, Paypal, ING HomePay, KBC Online, Belfius Direct Net, CBC Online, Giropay en bankoverschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5.3. Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens tijdens het betalingsproces, vragen wij je uitdrukkelijk dit onmiddellijk te melden op het e-mailadres contact@3dprinthings.be.

5.4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
 

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

6.1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande nationale en internationale wetgeving (zoals o.a. CE-conformiteitsverklaring).

6.2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen door hetzelfde product of een product met evenwaardige specificaties, mits gebreken of defecten zijn opgetreden bij normaal gebruik en conform de gebruiksinstructies die van toepassing zijn. We willen erop wijzen dat bepaalde onderdelen en materialen wegens hun aard mogelijk niet onder de wettelijke garanties vallen. Indien je hier meer informatie over wenst, neem dan gerust contact via e-mail contact@3dprinthings.be of het contactformulier via het onderdeel "Klantendienst" op de Website. We raden je wel aan dit te doen vóór je definitief overgaat tot de aankoop.

6.3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Desgevallend stellen we je de nodige vervangonderdelen ter beschikking, zodat je die indien gewenst deze zelf en op eigen verantwoordelijkheid kan vervangen, voor zover dit mogelijk wordt geacht. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

6.4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal jij zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.  Er wordt bij het plaatsen van de bestelling minstens 2 keer gevraagd om jouw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar MUFRAL BV (3DPrinthings webshop) dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als je alsnog de goederen wenst te ontvangen. Wanneer de goederen niet terugkeren naar MUFRAL BV (3DPrinthings webshop) dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

7.2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op jouw leveringsadres binnen de 1 à 4 werkdagen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld op het moment van de aankoop. Wanneer een of meerdere artikelen uit je bestelling niet in stock is (zijn), wordt de volledige bestelling aangeboden op jouw leveringsadres binnen de aangegeven termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij informeren jou over de maximale leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging. 

7.3. Levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van de betaling. 

7.4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug.

7.5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

7.6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je dient hiervoor een email te sturen naar retour@3dprinthings.be waarin je duidelijk de referentie van de bestelling en desbetreffend producten en referenties vermeldt waar een probleem mee is, en een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Desgevallend kan je gevraagd worden een foto te bezorgen van de beschadigde producten.

7.7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 

Artikel 8 - Overmacht

8.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden ... 
 

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

9.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

9.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 

Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen

10.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via contact@3dprinthings.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

10.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige Algemene Voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

10.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

10.4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr


Herroepingsrecht

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.

2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je de goederen wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. In geval van verbruiksgoederen, behouden wij het recht voor enkel producten terug te nemen waarvan de beschermende verpakking ongeopend en 100% intact is.

4.1. Je kan je retourpakket laten bezorgen via de post of een koerier. Hou er rekening mee dat retourzendingen gebeuren op jouw verantwoordelijkheid.

4.2. Retourzendingen dienen steeds vooraf via e-mail te worden gemeld via retour@3dprinthings.be. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. We vragen gebruik te maken van onderstaand modelformulier om je rechten snel en correct uit te oefenen. 
 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wil herroepen)
 
Aan MUYLLE (3DPrinthings webshop) - retour@3dprinthings.be
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Datum
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

4.3. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking of via een door jou gekozen en betaalde koeriersdienst, met vermelding van jouw gegevens (minstens naam, telefoonnummer en e-mailadres) terug naar: 3DPrinthings webshop, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België. Enkel indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt MUYLLE (3D Printhings webshop) binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag over (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die je gemaakt hebt om het product terug te sturen).


Privacy & Cookie Policy

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: MUFRAL BV met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 8, 9840 De Pinte, ingeschreven bij de KBO met nummer 0763.568.261 en met BTW-nummer BE0763.568.261(hierna: "Verantwoordelijke", "Wij"). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount of inschrijving op onze nieuwsbrief via onze Website, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

De onderneming MUFRAL BV met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 8, 9840 De Pinte, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0763.568.261 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website toegankelijk via www.3dprinthings.be, www.3dprinthing.nl of www.3dprinthings.eu. MUYLLE leeft als Belgische onderneming  de Belgische "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de "Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie" en andere toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. De gegevens die je ons meedeelt via de aanmeldings- of inschrijvingsformulieren op de Website: naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, geboortedatum, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld via cookies: zie artikel 8 voor onze Cookie Policy.

2.3. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door MUFRAL BV en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1) het TCP/IP adres 2) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3) de laatst bezochte internetpagina.


Artikel 3 -  Doeleinden van de verwerking

3.1.   Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
 • Aan marktonderzoek te doen, ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Informatie te verstrekken en e-mails te verzenden met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren alsook ondersteuning te bieden bij het gebruik van onze producten;
 • De technische administratie van de Website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
   

3.2.   Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij MUYLLE hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen, zoals onder meer het verwerken en verzenden van bestellingen die via de Website door jou gebeuren. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan contact@3dprinthings.be of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, onder meer toegankelijk via het onderdeel "Klantendienst".

3.3.   Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.
 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren en in functie van de doeleinden van de verwerking of de klantenrelatie tussen jou en MUFRAL BV (3DPrinthings webshop).
 

Artikel 5 - Recht van toegang, verbetering en verzet

5.1 Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan contact@3dprinthings.be of per brief aan het adres in Artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

5.2. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan MUFRAL BV mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan MUFRAL BV.

5.3. Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan contact@3dprinthings.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
 

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan MUFRAL BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. We houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die MUFRAL BV niet beheert of controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy dus niet van toepassing is. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.
 

Artikel 7 - Wettelijke aangifte

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht via volgende coördinaten:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

Artikel 8 - Cookies

8.1. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen kan enkel door Ons gelezen worden gedurende jouw bezoek aan de Website. 

8.2. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt. Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Dit kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik meer kan maken. 

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur:

 • First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (bv. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
 • Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 

8.4.   Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijk geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze Cookie Policy aandachtig voor meer informatie.
Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5.   Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.


8.6.   Meer informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/
Internet Advertising Bureau: de belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7.  De Website maakt gebruik van volgende cookies:

 • Taalcookie: de taal die jij spreekt
 • E-mail cookie: username en dus e-mailadres

8.8.  Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.
 

Artikel 10 - Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling of inschrijving op onze nieuwsbrief, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat MUFRAL BV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Over - sluiten